Calfimix

Kuzu, buzağı, oğlak ve diğer genç hayvanlarda büyüme ve gelişmenin desteklenmesinin yanında, hastalıklara, özellikle de buzağı ishallerine karşı hayvanların daha dayanıklı olmalarını sağlayan özel olarak hazırlanmış vitamin ve maya kombinasyonudur.

İçeriğindeki bio yararlanımı yüksek mineraller ve maya bağırsaklardan kolaylıkla emilip değerlendirilir ve işkembe florasını sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmesine ve hayvanların hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasında katkı sağlar.

Buzağı ishallerinin görülme sıklığını azalmasında ve daha önce ishal geçirmiş hayvanların kaybettikleri mineralleri geri kazanmalarında etkilidir.

Hedef hayvanların yemlerine, sularına, sütlerine veya mamalarına katılarak verilebilir.

3-4 haftalığa kadar olan buzağılara gün tek seferde 5 gr/gün, 4 haftadan büyük buzağılara günde 10 gr/gün; iki haftalığa kadar olan kuzu ve oğlaklara 10 hayvana 3gr/gün daha büyük hayvanlarda 10 hayvana 6-7 gr/gün kullanılır.

250, 500 ve 1.000 gr’lık ambalajlarda satılmaktadır.

Comments are closed.