Ovicross

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların döl tutma oranını arttırmak amacıyla hazırlanmış Vitamin, Mineral, Toksin Bağlayıcı ve Canlı Maya içeren toz yem katkısıdır.

Kızgınlık döneminden on gün önce başlanarak günlük hayvan başına 100 gr, Döllenme sonrasına da on gün boyunca günlük hayvan başına 100 gr, yeme ilave edilerek verilir.

100, 250, 500, 1.000 gr’lık ambalajlarda satılmaktadır.

Comments are closed.