Rumisel

Rumisel toz premiks; sığır, koyun, keçi ve atlarda Rumen ph’sını düzenlemek amacıyla hazırlanmış toz premiksdir.

Sığırlarda 3-5 gün 100 gr, Koyun ve Keçilerde 3-5 gün 20-30 gr,
Atlarda 3-5 gün 50 gr günlük yemlerine veya sularına katılarak verilir.

200 gr’lık ambalajlarda satılmaktadır.

Comments are closed.