StoneHoof

Büyükbaş, Küçükbaş ve atlarda ayak ve tırnak sağlığının korunmasına yardımcı olmak amacıyla üretilmiş toz premiksdir.

Modern işletmeler için büyük bir ekonomik kayıp olan ayak problemlerini ortadan kaldırarak oluşan kaybı minumuma indirmeye ve ayak problemlerinden kaynaklı yem yiyememe ve üreme problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Tırnak sağlığı ve glukoz üretimi için önemli olan biotini; at, sığır ve diğer memeliler, kendi vüvutlarında sentezleyemediklerinden ve StoneHoof biotini dışarıdan alabilecekleri önemli bir kaynakdır.

Laminitis ve Interdigital dermatitis gibi ayak ve tırnak problemlerinin önlenmesinde ve tedavi edilmesinde katkıda bulunur.

İçeriğindeki organik şelatlı çinko ayak problemlerinin yanında, bağışıklık sistemini güçlendirir, büyüme ve gelişmeye katkıda bulunur.

Tırnak problemlerinin görüldüğü herhangi bir dönemde kullanılabilir.

Özellikle kışa girmeden bir ay önce ve yaza girmeden bir ay önce bir ay süre ile
kullanılması tavsiye edilir.

Büyükbaş hayvanlarda 100 gr/gün, küçükbaş hayvanlara 30 gr/gün kullanılır.

1, 5, 10 ve 20 kg’lık plastik kovalarda, 25 kg kraft torbalarda satılmaktadır.

Comments are closed.