Veoparamax

VeoparaMax sığırlar ve koyunlar için hazırlanmış Vitamin, Mineral, Maya ve
Antioksidan içeren toz premiksdir.

VeoparaMax Premiksi;

  • Süt hayvanlarında süt veriminin artmasına,
  • Gebe hayvanlarda anne ve yavrunun sağlıklı gelişimine,
  • Hayvanların hastalıklara karşı daha dirençli olmasına,
  • Sağlıklı tüy ve tırnak gelişiminin sağlanmasına,
  • Duvar, demir ve toprak yalamanın önüne geçilmesine;
  • Yemden yararlanmayı arttırarak süt ve besi veriminin artışına,
  • Besi hayvanlarında sağlam kas yapısının oluşumuna ve besi performansının artmasına,
  • Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişiminin sağlanmasına,
  • Genç hayvanlarda kaba yeme erken başlamaya ve işkembenin erken gelişimine,
  • Buzağı ve kuzuların hızlı ve sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Büyükbaş hayvanlarda hayvan başına 100-130 gr/gün
Küçükbaş hayvanlarda hayvan başına 50-60 gr/gün günlük yemlerine katılarak verilir.

5, 10, 20 kg’lık plastik kovalarda ve 25 kg’lık kraft torbalarda satılmaktadır.

Comments are closed.