Veoparavit

Veoparavit Vitamin ve Mineral Premiksi Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Vitamin ve Mineral madde eksikliklerini karşılamak amacıyla hazırlanmış toz premiksdir.

Veoparavit Vitaminli ve Mineralli Premiks;

  • Süt hayvanlarında süt verimini artmasını,
  • Besi hayvanlarında sağlam kas yapısının oluşumunu ve besi performansının artmasını,
  • Gebe hayvanlarda anne ve yavrunun sağlıklı gelişimini,
  • Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişiminin sağlanması,
  • Genç hayvanlarda kaba yeme erken başlamayı ve işkembenin erken gelişimini,
  • Buzağı ve kuzuların hızlı ve sağlıklı gelişimini,
  • Hayvanların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını,
  • Sağlıklı tüy ve tırnak gelişiminin sağlanmasını,
  • Duvar, demir ve toprak yalamanın önüne geçilmesini,
  • Yemden yararlanmayı arttırarak süt ve besi veriminde artış sağlar.

Süt ve besi hayvanlarında günlük hayvan başına 100 gr/gün yemlerin üzerine ilave edilerek, Küçükbaş hayvanlarda ve buzağılarda günlük yemlerine 50 gr/gün katılarak kullanılır.

5, 10, 20 kg’lık plastik kovalarda ve 25 kg’lık kraft torbalarda satılmaktadır.

Comments are closed.