Veosacc

VeoSacc premiks büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin giderilmesi amacıyla hazırlanmış Maya, Antioksidan ve Toksin bağlayıcı içeren yem katkısıdır.

VeoSacc Premiksi;

 • Rumen asitliğini düzenlemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya,
 • Süt hayvanlarında süt veriminin artmasına,
 • Gebe hayvanlarda anne ve yavrunun sağlıklı gelişimine,
 • Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişiminin sağlanmasına,
 • Genç hayvanlarda kaba yeme erken başlamaya ve işkembenin erken gelişimine,
 • Buzağı ve kuzuların hızlı ve sağlıklı gelişimine,
 • Hayvanların hastalıklara karşı daha dirençli olmasına,
 • Hayvanların hastalıklara karşı daha dirençli olmasına,
 • Duvar, demir ve toprak yalamanın önüne geçilmesine,
 • Yemden yararlanmayı arttırarak süt ve besi veriminde artışa,
 • İmmun sistemin güçlenmesine,
 • Asidoza bağlı karın şişkinliğine engellenmesine,
 • Sağlıklı tüy ve tırnak gelişiminin sağlanmasına faydası vardır.

Bir ton besi sığırı yemine 10-13 kg, günlük hayvan başına 100-130 gr; 1 ton toklu besi yemine 5 kg, günlük hayvan başına 50 gr günlük yemlerine katılarak verilir.

5, 10, 20 kg’lık plastik kovalarda ve 25 kg’lık kraft torbalarda satılmaktadır.

Comments are closed.